Przeładunki ponadgabarytowe

   Pracownicy firmy Energoterminal zapewnią ekonomiczny i wygodny sposób załadunku towaru. Na prośbę klienta sporządzamy i zatwierdzamy schemat załadunku. Zaproponujemy najkorzystniejszy rodzaj wagonu.

    Specjaliści firmy mają doświadczenie i Energoterminal zapewni transport ładunków ponadgabarytowych. Na życzenie klienta wykonujemy wszelkie niezbędne formalne uzgodnienia.

   Energoterminal Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie przeładunku z wagonu szerokotorowego (1520mm) do wagonu normalnotorowego (1435mm- typ europejski) i na odwrót.

Opracowanie i zatwierdzenie schematu transportu ładunków ponadgabarytowych.

схема крепления негабаритного груза на транспортере

Mocowanie ładunków ponadgabarytowych na przenośniku 
  Opracowanie systemu zabezpieczenia ładunków nie objętych TU.

 Схема крепления груза не предусмотренного ТУ

System zabezpieczania ładunku nie objęty TU

Energoterminal - wygodnie, szybko, sprawnie.