Oferujemy

  1. Odbiór towarów od producenta oraz sprawdzenie ilości i jakości odbieranego towaru wraz z opakowaniem;

  2. Magazynowanie towarów: paletyzowanych i luzem, materiałów sypkich.

  3. Składowanie towaru w zamkniętym magazynie, objętym całodobową ochroną pod stałym nadzorem kamer;

  4. Przeładunek z auta na wagon i na odwrót;

  5. Przeładunki z wykorzystaniem: dźwigu, wózków widłowych , koparki;

  6. Na życzenie Klienta oferujemy: odprawę celną export, import i w tranzycie;

  7. Monitoring wagonu w drodze do stacji docelowej;

 

   Dla zaoferowania przewozów kolejowych w imporcie i eksporcie posiadamy własne wagony kryte szerokotorowe z objętością 120, 138, 158, 164, 240 m³ . Proponujemy również wysyłki węglarkami szerokotorowymi.

   Energoterminal Sp. z o.o. współpracuje z wieloma firmami w zakresie logistyki w Unii Europejskiej i krajach byłego Związku Radzieckiego.